KWS
   
 

Seçilmiş olan Ebeveyn bitkilerin melezleme yoluyla içerdikleri kalıtım materyalinin hedefe uygun bir şekilde etkilenmesi ve bunu izleyen seleksiyon uygulamaları 150 yıl önce başlamıştır.

Seçilmiş bitkilerin çaprazlanması sonucunda ebeveynlerin kalıtım özellikleri yeniden kombine edilmektedir.

Çok sayıda yeni Genotipler ortaya çıkmıştır, bu genotiplerden bir sonraki süreçte seleksiyon yoluyla en uygun olanlar belirlenmektedir .Melezlemenin teknik olarak gerçekleştirilmesi her bitki türünde farklı olmaktadır.

-   

 


 
KWS