KWS
   
 

KWS’de hücre ve doku kültürü metotları bitki ıslahında rutin olarak kullanılmaktadır.

PLANTA’nın laboratuarlarında ıslah alanında çok değerli hatlar (özellikle şeker pancarında) doku kültürü metotları kullanılarak vejetatif olarak çoğaltılıyor ve uzun bir süre in vitro (lat.:”camda”) saklanıyor.

Bizim gen bankamızdaki en eski bitkicikler 20 yıldan daha uzun süredir saklanmaktadır.

Bir çok kültür bitkisi çeşidinde Çift-Haploid üretimi yardımıyla kısa sürede saf kalıtsal hatlar üretilebilir.

  - 

 


 
KWS