KWS
   
 

Gen teknolojisinde temel ilkelerimiz

-

Kullanım ve rizikolara karşı teke tek değerlendirme

  • Çevre yararlarının gözetilmesi, korunması ve teşvik edilmesi
  • Alternatif imkanların değerlendirilmesi
  • Kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi
  • Transgenik bitkilerden yararlanma potansiyeli büyük olmalıdır, başka deyişle; şu anda mevcut çeşitlerle karşılaştırıldığında agronomik veya diğer belirgin bir avantaj (yarar) sağlayan, ayrıca ekolojik zarar oluşturmayan veya en aza indiren özellikler göstermek zorundadır.
  • Laboratuar ve seralarda sürdürülebilen bütün deneysel kontroller öyle bir şekilde gerçekleştirilmiş olmalı ki bilimin imkan verdiği ölçüde insan ve doğaya kesinlikle zararsız olmalıdır ve tarla şartlarında deneme ve ekime ihtiyaç olduğu kadar, sorumluluk bilinciyle yapılmalıdır.

Bütün bilimsel, teknolojik ve her türlü bilgi kamuoyuna anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Deneysel çalışmaların serbest bırakılmasından sonra titiz ve kontrollü gözlemler yapılmalıdır.

Yeşil gen teknolojisini ortaya koyarak doğa, tarım ve tüketici için büyük bir sorumluluk üstlendik. Şeffaf bir araştırmayla onun hakkını vermeye çalışıyoruz ;örneğin; tarafsız bir denetim dairesindeki farklı bilimsel disiplinlere bağlı olan bağımsız uzmanlar ve ayrıca kamuoyu ile sürekli bir diyalog içersindeyiz. Açık bilgi, fikir ve tecrübe alışverişinde ve özelliklerde bizim eleştirmenlerimizle, işimizdeki hedeflere, metotlara ve sonuçlara sorumluluk yüklü bir bilinçle bakmamızı sağlamaktadır.

Transgenik bitkiler hakkında dünya çapında oldukça yaygın tecrübe bulunmaktadır; sadece 2001 yılında 52 Milyon hektardan fazla alanı kapsamaktadır. Bu Federal Alman Cumhuriyeti’nin toplan alanından daha büyüktür. Bu pratik tecrübelerin yanında her bir bilimsel soruya sayısız ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin sonuçları mevcuttur. Sonuç olarak Transgenik kültür bitkileri; açık farkla insanlık tarihinde en iyi araştırılmış bitkiler kategorisine giriyor.

 

-   -

 


 
KWS