KWS
   
 

Ekonomi, bilim ve politika çevreleri GABI’nın girişiminde oldukça ilginç bir projeyle gelecek için araştırmalarını sürdürüyorlar. GABI’nin finansmanı Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nca kamu ve özel sektör ortakların kendilerinin kurdukları Bitki Gen Araştırma Ekonomi Birliği (GABI e.V) tarafından sağlanmaktadır (WPG).

Birçok KWS bilim adamı bu büyük ve uzun süreçli işbirliği projesinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. KWS zaten planlama sürecinde organizasyon ve içerik olarak GABI’nin şekillenmesini yoğun bir şekilde desteklemiştir. Farklı partnerlerle yapılan projelerin yürütülmesinde olduğu gibi yeni teknolojik gelişmelerin sağlanması KWS’in katılımını ilginç yapıyor.

  - 

 


 
KWS