KWS
   
 
  • 70’li yıllara kadar yüksek doğal verim ve üretimin ilerleyen tarımsal mekanizasyona uyum sağlaması öncelik verilen önemli bir unsurdu.
  • 80’li yıllarda bitki hastalıkları ve zararlılara karşı dayanıklılık ıslahı yanında işleme kalitesinin iyileştirilmesi artarak önem kazandı.
  • 90’lı yıllardan günümüze diğer bitki ıslahı hedefleri şunlardır: Bitki besin maddelerinin daha etkin kullanımı, düşük girdi ve gıda dışı alanda yararlanma imkanı sağlamak.

-

 


 
KWS