KWS
   
 

   Ticari Koruma Hakları sadece teknik gelişimi değil, aynı zamanda uzun yıllardır üstünde çalışılan ıslah sonuçlarını korumaktadır.

   Piyasaların birleşmesinden (küreselleşmesinden) dolayı bütün ticari koruma yasaları önem kazanıyor. Modern bir işletme için vazgeçilmez olan ürünlerin yenilenmesi (geliştirilesi) bakımından kesinlikle özel bir korumaya ihtiyaç vardır. Ortaya konan Know-how avantajı burada yalnız yeterli değildir.Yeni bir bitki çeşidinin ıslahı için 10 ile 15 yıl arasında zaman gerekiyor. Eğer geliştirme çalışmalarından hemen sonra uygun bir rekabet avantajı sağlanırsa o zaman ön çalışmalar finanse edebilir.

   Almanya’da Federal Çeşit Dairesi bitki çeşitlerinin korunması ve tescili ile görevli bulunmaktadır.Patent koruma için uygun bir koruma sağlayan biyoteknolojik araştırmanın sonuçları çoğunlukla teknik buluşlardır. Burada etkili ve harmonik bir Patent koruma bütün ülkelerde yatırımlar için önkoşuldur ve böylelikle de yeni iş olanakları sağlanabilmektedir. Gelecekte de bitki çeşitlerinin patentleştirilemeyeceği Avrupa düzeyinde garanti altına alındı, bunun yanında Avrupa patent anlaşmasında yeni icra yönetmeliğinde çeşit anlamları açık olarak tanımlanmıştır. Genel olarak Avrupa patenti hakkında bilgileri Avrupa patent makamından direk öğrenebilirsiniz.Şirket başarısı uzun sürede sadece uygun bir koruma kanunu ile sağlanabilir.

  - 

 


 
KWS