KWS
   
 

Tohum üretimi - tohumların iç ve dış kalitesi ayrılmaz bir bütündür.

Tohum bitki cinsine bağlı olmakla beraber iklimin uygun olduğu bölgelerde üretilmektedir; hibrit çeşitlerde ise gerekli tedbirler alınıyor örneğin; belli bir izolasyon mesafesi olması veya tepe püskülü alma ana bitkilerin baba bitkilerin poleni ile kontrollü bir şekilde döllenmesi.

Tohumlar hasattan sonra tohum işleme tesislerimizden birine getirilir ve hemen kalite laboratuarında teste alınırlar. Burada her kültür bitki cinsinin biyolojik ve çimlenme fizyolojisi dikkatli bir şekilde göz önünde bulunduruluyor.

Çeşitli üretim, işleme ve lojistik sistem sürecinde şeker pancarı, mısır veya tahıl tohumları kendi geliştirdiğimiz metotlarla ekime hazırlanır. Uygun bir tohum ilaçlaması ile çevreye duyarlı bir şekilde genç bitkilerin gelişimi desteklenir.

Hazır hale getirilen ürün ilk aşamada büyük bir konteynerde, tahıl ise siloda depolanır ve daha sonra paketlenerek satışa sunulur.

Şeker pancarı tohumu üretimi Güney Fransa , Kuzey İtalya ve Türkiye gibi iklimin uygun olduğu bölgelerde yapılmaktadır.

Tohum kalitesi oluşmasında çeşitli faktörler önemli rol oynamaktadır ve tohum kalitesi bütün diğer önlemler ve kararlar için temel unsurdur. Sadece kalite bakımından en iyi tohum partileri titizlikle yapılan ön testlerden sonra seçilir ve Einbeck’te bulunan ana tohum işleme tesisine işlenmek üzere gönderilir.

Tohum işleme tesisinde hasat edilen ürünün kullanım dışı artıkları ayıklanır. Düzensiz ve tırtıklı biçime sahip geriye kalan tohumlara, cilalama makinesi yardımıyla yuvarlak bir şekil verilir ve kaplanabilir bir duruma getirilir.

İşlemenin son aşamasında bileşimi ayarlanmış dolgu maddesi ile tohum kaplanır, bir taraftan kaplamada kullanılan dolgu maddesi fungisit ve insektisitetki maddesi içermesi ile ”Taşıyıcı” görevi görür, diğer taraftan şekil ve sertlik kazanması ile tohumların ekilebilmesi emniyet altına alınır. Tohumlar satışa hazır hale gelene kadar, tohum işlemenin bütün evrelerinde kalite laboratuarında rutin kontrollerden geçirilmektedir. Bu alandaki başarılı çalışmamızın kanıtı, KWS çeşitlerinin olumlu gelişmelerini en iyi belgeleyen, değişik bölgelerde yapılan çeşit denemesi sonuçlarıdır.

 -  

 


 
KWS