KWS
   
 

Ürünlerimiz Gıda-ve Hammadde zincirinin başlangıcını oluşturduğundan dolayı çevre korumanın sürekli ileri yönde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Doğa ve çevreye karşı sorumlu çalışmalarımız örnek oluşturmaktadır. Çalışanlarımız ilkelerimizin gerçekleştirilmesini yaratıcılık ve motivasyonla destekledikleri gibi, doğal kaynaklar, toprak, hava ve suyun bilinçli kullanımı; çeşit zenginliğinin korunması, enerji ve yer altı kaynaklarının tutumlu kullanımı için kendi fikirlerini ve önlemlerini de katarlar.

 -   

 


 
KWS