KWS
   
 

Çevreye duyarlı tarım için çeşit geliştirilmesi

Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı güçlendirme ve bitki koruma ilaçları kullanımını azaltan özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesi ıslah çalışmalarımızın temelini oluşturur.

Sağlıklı gıda ve yem maddelerinin yeterli miktarda üretiminin sağlanmasında endüstriyel hammaddelerin kullanım olanakları, hazır bulunan ekim alanları ve onların besin maddesi potansiyellerinin etkin kullanması önemli rol oynamaktadır.

-

 


 
KWS