KWS
   
 

Yemlik Pancar Üretilmesi

Toprak İstekleri ve Toprak Hazırlığı:
Derin, organik maddece zengin topraklarda iyi yetişir. Tarlalar sonbaharda sürülmeli ve ilkbaharda tırmık ve kombi kürüm gibi aletlerle tohum yatağı hazırlanmalıdır.

 

Ekim:
Tohum ekimi, Mart – Nisan aylarında yapılabilir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde sonbaharda ekim yapılabilir. Sıra arası 45 -50 cm., sıra üzeri 5 – 10 cm. ve ekim derinliği 2 - 3 cm olmalıdır. Tohum sarfiyatı 1 dekar için yaklaşık 1 kg dır.

 

Münavebe:
Kendisinden önce baklagiller veya hububat ekilmesi en iyi sonucu verir. Aynı tarlaya iki yıl arka arkaya ekim yapılmamalıdır.

 

Bakım İşleri:
Sıralar görüldüğünde ilk çapa ve 3 – 4 yapraklı olduğunda ise geciktirilmeden tekleme ve seyreltme yapılmalıdır. Tekleme ve seyreltmeden sonra dekarda 7000 – 8000 bitki bırakılmalıdır. Bunun sağlanması için uygun sıra üzeri mesafesi 25 – 30 cm dir. Gübreleme toprak tahlil sonuçlarına göre yapılmalıdır. Gerektiğinde mutlaka sulama yapılmalıdır.

 

Hasat:
Yazlık ekimlerde sonbaharda soğuklar başlamadan önce el veya sökme aletleriyle söküm yapılmalıdır. Kışlık ekimlerde ise Mart – Nisan aylarında hasat yapılabilir. Hasat edilen yapraklarda hayvan beslemesinde değerlendirilebilir.

 

Silolama:
Siloya alınacak pancarlar mutlaka temiz ve sağlam olmalıdır. Silolama, mahzen, depo ve samanlık gibi yerlerde yapılabilir. Silo da sıcaklık 1 – 5 oC arasında olmalı ve yumrular ışık görmemelidir. Silolamada yığın yüksekliği 1,5m’yi geçmemelidir.

 

Hayvan Besleme Bakımından Önemi:

  • Sütün kalitesini arttırır.
  • Kesif yemden tasarruf sağlar.
  • Yağ ve protein oranını arttırdığı için sütün satış fiyatı yükselir.
  • Lezzetli oluşu nedeniyle hayvanlar tarafından kolayca tüketilir.
  • Hazmolabilirlik derecesi yüksektir (%87 – 93).
  • Kuru madde de besin maddeleri oranı yüksektir.
  • Birim alandan en fazla besin maddesi ve süt verimi yemlik pancardan alınır.
  • Diğer yem bitkilerine göre daha fazla enerji sağlar.
  • Yemlik pancarın yaprakları da hayvan beslemede kullanılabilir.
  • Hayvanların sindirim sistemlerini güçlendirir.

 

Bir günde verilebilecek azami miktarlar :
(Yemlik pancarlar hayvanların yiyebilecekleri şekilde parçalanarak verilmelidir.)

 

Süt İnekleri 30 – 35 kg.

Besi Koyunları 4 – 5 kg.

Yaşlı Besi Sığırları 40 – 50 kg.

Gebe Koyunlar 2 – 2,5 kg

 

Verimi (ton/da)

K. Madde Oranı %

K. Madde Verimi (ton/da)

Yaprak Verimi (ton/da)

Protein Verimi (kg/da)

9 - 10

13 - 14

1 – 1,5

1 – 1,2

88 – 90


 
KWS