KWS
   
 

DOGE (FAO 700+)

  • Mükemmel çimlenme ve sürme gücüne sahiptir,
  • Uzun boy ve güçlü gövde yapısına sahiptir,
  • Silaj verimi çok yüksektir,
  • Kuru madde, nişasta ve sindirilebilirlik oranı yüksektir,
  • Hasat etme zamanı uzundur.

* Önerilen ekim sıklığı 20–22 cm dir.

 

    Maize


 
KWS