KWS
   
 

KLIPS (FAO 670-700)

  • Çok yüksek tane ve silaj verim kapasitesine sahiptir,
  • Hasatta yeşil kalma özelliğine sahiptir,
  • Değişik çevre şartlarına adaptasyonu yüksektir,
  • Geçci grupta güçlü ve uzun boylu bitki yapısı vardır,
  • Yüksek tane oranı ile çok kaliteli bir silajlıktır,
  • Kuru madde, nişasta ve sindirilebilirlik oranı yüksektir.

 

    maize


 
KWS