KWS
   
 

Yöntemler

Hücre ve doku kültürü

Hücre ve doku kültürü KWS’deki rutin uygulamalı bitki ıslah işlerinin bir parçasıdır. Değerli bitkisel gen kaynakları doku kültürü metotları kullanılarak laboratuarlarda çoğaltılır ve in vitro (cam)’da uzun dönemlik olarak  depolanır.

 

Moleküler Markerler (Belirleyiciler)

Moleküler markerlerin gelişimi ve uygulanması üzerine çalışan laboratuar, rutin olarak KWS yetiştirme programı için analizler yapmaktadır.

Yeni teknolojiler gibi genetic bilgi seviyesinde saptanan özelliklerin yeni olasılıkları Pratik uygulamalar için birleştirilir ve ele alınır. Devam eden araştırmalar belli DNA bölümlerinin karakter özelliklerini sınıflandırmaya adanmıştır. Bunlar moleküler markerlerle bağlanmak zorundadır. Moleküler markerler bitkiyi  “genetik bir parmak iziyle” karakterize eden diyagnostik  bir araç olarak kullanılır. Bu markerler melezleme veya kendine melezlemeden istenilen nitelikleri (örn:Hastalık direnci) en çabuk,en ucuz ve güvenilir şekilde belirlemek için kullanılır. Market destekli bir seleksiyon kullanarak,özel nitelikleri seçmek mümkündür. Aksi taktirde konvansiyonel yetiştirme koşulları  altında zor olan bu nitelikler, büyük ölçüde çevreden ve/veya kompleks kantitatif  mirastan etkilenmektedir.

 

Genom Araştırması

Genom araştırması şuan KWS’nin kilit araştırma araştırmalarından bir tanesidir. Araştırmanın esas odağı ekonomik geçerliliği olan karakteristiklerin moleküler ve genetik tabanını belirlemektedir. Bulunan veriler başlıca DNA diyagnostik alanına uygulanır; tekil genin transferinin ilk aşamalarındaki bazı durumlar muhtemeldir.

Kilit aktivite; Ulusal Genom  Araştırma Girişimi GABI (Bitkinin Biyolojik Sistemindeki Genom Analizi) ve CBSG (Biyosistem Genetik Merkezi) gibi farklı projelerin katılımına odaklıdır.

Bilim adamları genom araştırma moleküler araştırmalarını; belli başlı problemlerin çözümü,iç araştırma projelerinden alınan transfer çalışmalarının yürütülmesi  ve diğer bağlantılı araştırma projelerinin ticari yetiştirmedeki pratik uygulamalarda kullanılması alanlarına uygular.

 

KWS PATATES : İç tarafı daha fazla öğrenelim