KWS

eşitler

eşitler PATATES

eşitler zellikler Olgunluk
BAFANA Kızartmalık & Sofralık 6
BONNATA KWS Sofralık, paketleme, ihra Orta erkenci (6,5)
CRISPER Cipslik 5,5
EL MUNDO Yemeklik patates 6,5
EVEREST Tufanda patates Fırında pişirme ve yemekliğe uygun kumpirlik patates 7
LABADIA Turfanda patatese uygun yemeklik. Kumpirlik ve fırında pişime uygun “Baker” 7
LEVINATA KWS Cips Fabrikaları Orta erkenci (6,5)
MONDEO Sofralık (İhra) 5
RAMOS Sanayilik – Sofralık 6,5
VR 808 Cipslik 6,5