KWS
   
 

Araştırma ve Geliştirme

Nagele’deki KWS Polder istasyonu bize hem Ar-ge’nin hem de üretici ve satıcıların tek noktada; seçme ve denemenin yapıldığı alanların ortasında, tamamıyla iç içe geçmiş bir yerde bulunmaktadır.

Noordoostpakler’de, tohumluk patates üretiminin kalbi olan yerde, NAK’ e yakın olması gibi şartlar, uygun şekilde patates çeşitlerini yetiştirmek için gereken tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

Biz araştırmaya, muhakemeye ve yeni potansiyel patates çeşitlerini seçmeye odaklı genç ve hevesli çalışanlardan kurulu bir ekibe sahibiz.

KWS Patates Ltd. Şti., KWS ile beraber temel araştırmalarda sunulan diğer ürünlerin sinerjisinden de yararlanmaktadır. Yetiştirme ekibimiz, Almanya Einbeck’te bulunan KWS yönetim merkezinin büyük Ar-ge laboratuarlarında bulunan biyoteknoloji yaratıcılığını kullanarak çalışmaktadır. Ayrıca yetiştiricilerimiz üçüncü şahıslarla çeşitli önemli Ar-ge projelerinde de yer almaktadır. Piyasada yer alan ve gelecekte olacak olan gelişmeleri önceden görüp tahmin edebilmek için Ar-Ge ve satış arasındaki iş birliğinin yakın olması çok önemlidir. Farklı yetişme şartlarına uygun çeşitleri bulmak için, seleksiyon çalışmalarımız farklı iklimsel koşullar altında yapılmaktadır. Gelecekteki Pazar ihtiyaçlarını önceden sezmek gelecekteki başarılarımızın anahtarıdır.

Her yıl 100.000 civarında ticari tohumluk (yeni patates çeşitleri) ön ıslah programlarının yanı sıra üretilir. Geliştirmenin en erken aşamaları sırasında, potansiyel yeni patates  çeşitleri 35 ülkedeki ulusal ve uluslararası müşterilere gönderilir. Müşterilerimizle beraber, yeni patates çeşitlerini dener, nitelik ve nicelik açısından birtakım özelliklerine bakarız. Belirlenen sonuçlardaki tohumluklar daha sonra seçilmiş birkaç Hollandalı yetiştirici tarafından çoğaltılıp yetiştirilir ve böylece geniş bir skaladaki çeşitlerin sunumu için gerekli  olan üst sınıf malzeme üretilmiş olur.

Sadece, en iyi sonuç alan ve müşteri memnuniyeti olan patates çeşitleri, KWS PATATES LTD. ŞTI. çeşit portfolyosunda tümüyle ticari odaklı çeşit sınıfına dahil olabilir.