KWS
   
 

Tohum Yatağı Hazırlığı

Şeker pancarında emniyetli tohum çıkışını sağlamak için üst kısımlarda fındık ceviz büyüklüğünde toprak parçalarının bulunduğu tohuma oksijen ve ısı geçişi sağlayan 2 – 3 cm. kalınlığında gevşek toprak tabakasından, altta ise ilkbaharda işlem görmeyen, tohuma su ileten kılcal toprak yatağından oluşan kısım uygun tohum yatağıdır. Tohum yatağı hazırlanırken tarlanın tohum ekim yatağından daha derin işlenmemesi ve az sayıda olmak üzere yüzlek tırmık çekilmesi ile yetinilmelidir. Aksi halde toprak tavının kaçırılması söz konusudur.

Çimlenme ve Tarla Çıkıșında Etkili Faktörler:

Çimlenmeye Etki Eden Faktörler:

 • Toprak bünyesi
 • Toprak yapısı
 • Toprak sıcaklığı
 • Topraktaki hava miktarı
 • Toprak tavı
 • Yağıș

Çıkış'a Etki Eden Faktörler:

 • Toprak bünyesi
 • Toprak yapısı
 • Ekim derinliği
 • Hava sıcaklığı
 • Hastalıklar
 • Zararlılar
 • Tohum yatağının tuz konsantrasyonu

İntaş Sulaması ve Önemi:

Çimlenme ile ilgili en sık karșılașılan problemlerden birisi tohumların alatavda kalması sonucu çimlendikten sonra toprakta nem bulamayarak kuruyup ölmesidir. Özellikle tohum ekiminden hemen sonra az miktarda yağan yağmurlar çimlenme için yeterli nemi sağlayamadığı gibi üretici için yeterli geldiği zannedilerek altadıcı olmaktadır. Bu amaçla kısa süreli fakat bitkiler çıkıș yapana kadar sık sık sulama yapılması gerekmektedir. Buna intaș sulaması denir.

TR_Diedseed

“Tohumun topraktaki ala-tav durmunda çimlendikten sonra toprağın kuruması sonucu yeterli nem bulamayarak kararıp ölmesi.”

  

 


 
KWS