KWS
   
 

Toprak İşlemesi

Şeker pancarı derin köklenen bir bitkidir. Derin, gevşetilmiş toprak ister. Aksi olunca kök çatallanmaları olur, büyüyüp gelişemez ve kök verimi düşer. Sürüm mutlaka sonbaharda yapılmalıdır. Sürümde en fazla aşağıdaki çiğ toprak katına kadar inilmelidir. Tarlada pulluk tabanı oluşumunu önlemek için sürümden önce 2 -3 yılda bir dip kazan çekilmelidir. Sürüm esnasında engebe ve sırtlar oluşmayacak şekilde sürüm yapılmalı sürülmemiş alan bırakılmamalı, sürümde tarla yüzeyinin düzgün olması sağlanmalıdır.

Sonbahar Tarla Hazırlığı ve Önemi:

Șeker Pancarı Tarımında Sonbahar Sürümü, sağlıklı bitki gelișiminin yanı sıra kök ve șeker verimini yükselten en önemli unsurlardan biridir. Șeker Pancarı Tarımında verim kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri olan dipkazan çekilmesi pulluk tabanını kırmak bakımından çok önemlidir. 3-4 yılda bir dipkazan çekilmesi, sağlıklı kök gelișimini, toprağın havalanmasını ve su tutma kapasitesini arttırır. Toprak altında gelișen pancar bu sayede çatallanmayacak, daha derine giderek sağlıklı ve düzgün formlu bir kök yapısı olușturacaktır. Bu durum bitkinin sağlıklı yaprak olușumunu teșvik edecek, hastalıklara karșı mukavemetini arttıracak ve bünyesinde daha fazla șeker biriktirmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Sonbaharda Tarla Hazırlığı:

  • Tarla yüzeyinin düzgün olabilmesi için döner kulaklı pulluk tercih edilmelidir.
  • Tarlada pulluk tabanını önlemek için 3 yılda bir mutlaka dipkazan çekilmelidir.
  • Sonbaharda Fosfor ve Potaslı gübrelerin bir kısmı veya tamamı tarlaya uygulanmalıdır.

TR_Bodenbearbeitung

 


 
KWS