KWS
   
 

Hasat

Hasat

Silajlık üretim:
Mısır danelerinin peynirleşme dönemi silaj amaçlı üretimde en uygun hasat veya biçim zamanıdır.

Dane üretimi:

Koçan kavuzlarının kuruyarak mısır danesinin sertleştiği ve danedeki rutubet % 25-30’a indiği zaman biçerdöğerle hasat edilebilir. Bu dönemde koçanlar hasat edilecek olursa daneleme zamanına kadar serenlerde veya üstü kapalı havadar yerlerde kurutulabilir. Depolanacak danelerde en fazla % 13-15 rutubet olmalıdır.

 

 

 

 
KWS