KWS
   
 

Hibrit Mısır Yetiştirilmesi

İklim İstekleri:

Mısır bir sıcak iklim bitkisidir. Toplam sıcaklık isteği büyüme periyodu boyunca 2500 – 3000 oC’dir.

Toprak istekleri:

İyi havalanan, derin yapılı, iyi drenajlı, iyi su tutan topraklarda en yüksek verim elde edilir. Toprağın asitliği nötre yakın olmalıdır. >(PH 6,5 – 7,5)

Gübre ve su istekleri: Bitkiler tepe püskülü çıkarmadan bir hafta önce ve döllenmeden sonra mutlaka sulanmalıdır. Yüksek verim için en az 15 kg/da saf azot, 10 kg/da saf Fosfor P2O5 ve 15 kg/ saf Potas K2

O verilmelidir. Azotun yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı iki seferde ve çapalarda verilir.

-

 


 
KWS