KWS
   
 

Islah-Araştırma-Geliştirme

Bitki ıslahının amacı; kültür bitkilerinin insanların ihtiyaçlarına uyum sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Her seçme ve seleksiyon işlemi bir bitkinin genomuna müdahaledir. Ancak bu 8000 yıldan beri yapılmaktadır.

Bitki Islahının Kapsamı:

  • Kendini kanıtlamış çeşitlerin saklanması
  • Gıda maddelerimizin temelini oluşturan kültür bitkilerinin sürekli geliştirilmesi.
  • Üretim özellikleri, işleme ve içerdiği maddeleri geliştirme (uzun vadeli proje) gibi artan talepler gelecek için teşvik edici unsur olması 
  • Bir kültür bitkisinin genetik yapısının geliştirilmesi ve genlerinin yeni kombinasyonlar yoluyla beklenen talepleri karşılayacak hale getirilmesi mümkün olabilir. Bitki ıslahının görevi bunu sağlamaktır.

 
KWS