KWS
   
 

Profil ile Gelişimi: KWS ‘in temel ilkeleri

150 yılı aşan faaliyetlerimizde kalite ve yenilik, bizim piyasamızdaki başarının anahtarı olmuştur. Bu tecrübeye dayanarak, geçen iş yılında bu profilin devamını geliştirdik ve güçlendirdik. Bu sürecin amacı ise; sürekli olarak işimizle ortaya koyduğumuz, hayal ettiklerimiz ve hedeflerimiz anlayışını birlikte oluşturmaktır.

Bu sürecin sonucunda ” Yeni KWS ilkeleri” Firmamıza uluslararası rekabette kıyaslanmayacak bir profil çizmesini sağlıyor.

 • Biz daha iyi tohum üretiyoruz:
  Her tarımsal üretimin temel ve önkoşulu tohumdur. Verimi yüksek çeşitlerimiz gücünü kalite ve sağlıkla kanıtlıyor.
 • Ürünlerimiz hakkında sürekli danışmanlık hiz meti:
  Müşterimizle aramızdaki ilişkilerde tecrübe, süreklilik ve diyaloglar yerleşmiştir.
 • Yenileme güçümüzün artışı:
  KWS’in esas gücünü araştırma ve ıslah oluşturuyor. Diğer faaliyet kollarımızla karşılaştırıldığında araştırma ve ıslah çalışmalarımıza önemli oranda, ortalamanın üstünde harcamalar yapılması bunun kanıtıdır.
 • Bağımsız ve verimliliğe yönelik çalışıyoruz:
  Güvenilir ortaklarla işbirliği olduğu kadar bizim için hızlı ve esnek davranmamızı sağlayan bağımsızlığımız da çok önemli. Yüksek verim gücü bunun için önkoşul ve aynı zamanda hedefimizdir.
 • Bireylerin girişimleri ve kişisel ilerlemeleri:
  Günlük çalışmalarımızda hoşgörü ve eğlence olduğu gibi bireysel sorumluluk bizim anlayışımızdandır. Eğitimin devamında sosyal yetkinin geliştirilmesi uzmanlık becerisi kadar önemlidir.
 • Şeffaflık ve açıklık:
  Faaliyetlerdeki şeffaflık ve diyaloglardaki açıklığımız müşteriler ve kamuoyu ile aramızdaki iletişimimizi oluşturmaktadır. Bitki ıslahı demek biyolojik yaşam sürecini anlama ve doğal kaynakları kullanmaktır. İnsan ve doğaya karşı olan sorumluluk hissimiz günlük faaliyetlerimizde sürekli canlı tutulmaktadır.

Tohum Hayattır

-

 


 
KWS